whisperings

favorietje.nl

Zo lief heeft God de wereld

tekst uit Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebbe.

(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.