whisperings

favorietje.nl

en Jezus zeide

En Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het Leven; Wie in Mij gelooft, zal Leven, ook al is hij gestorven. en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven, Gelooft gij dat? Johannes 11: 25-26
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.