Homepage

Favorieten

en Jezus zeide

 • En Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het Leven; Wie in Mij gelooft, zal Leven, ook al is hij gestorven. en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven, Gelooft gij dat? Johannes 11: 25-26

In Loving Memory

Zo lief heeft God de wereld

 • tekst uit Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebbe.

Online-Bijbel

Startpagina´s Christelijke

Bidden voor elkaar?

Romeinen 8-38-39

 • Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Romeinen 8:38-39

Een HUG

boekhandel/winkel

Kerken in de omgeving.

Liedjes

Het weer

(start-pagina)Recepten

Filmpjes

Kaartje sturen?

Goede doelen

Evangelische-gemeenten

Zoek-machine´s

Tijd

Religie

Israél

Start-pagina

Drink van het levende water

 • 1 Korintiërs 12: 13 13 want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

teshuva.startpagina.be

Christelijke communitie

Eindtijd(Wederkomst van Jezus)

Gedichten My place of peace

 • Dank U Heer, dat ik mag komen heel dicht voor Uw aangezicht dat de tranen mogen stromen en U ze met Uw liefde wist. Voor Uw kracht aan mij gegeven voor Uw blijdschap in mijn hart voor ieder mens die ik mag kennen voor iedere traan, voor elke lach. Voor de vriendschap in mijn leven voor de dag en voor de nacht voor Uw Geest aan mij gegeven dank U, dat ik leven mag. Cobi van der Hoeven

 • Myplaceofpeace. Coby vd Hoeven

Bemoediging

Handige Site´s

Stad of Dorp.

Toets alles aan de Bijbel

Bijbel en Homeopatie

Muziek-kaarten

God hoort

 • God hoort een hart zonder woorden, maar woorden zonder hart hoort Hij niet...... J.H. Gunning

Bemoediging

 • Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om te leren ze op te lossen. Ik vroeg om voorspoed en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken. Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen om te helpen. Ik vroeg om gunsten en Gods gaf me kansen. Ik ontving niets van wat ik vroeg. Ik ontving alles wat ik nodig had

Visje.

 • GENADE is een gunst die je niet verdienen kan. < **** ************************* God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.

Voor kinderen

Brocante

Bedankt voor je bezoek

Krant

Christelijke_Gedichten

Zorgen om mijn kinderen

 • Zorgen om mijn kind Heer, ik leg mijn zorgen voor de troon van uw genade wanneer de dag van morgen mij bang maakt om mijn kind. Wilt U toch bijstand geven als ik het niet meer kan geef mij geduld en wijsheid o Heer ik ben zo bang. Wanneer mijn kind niet gaat de wegen van gehoorzaamheid eigen wegen steeds inslaat o Heer, ik raak hem/haar kwijt. Wilt U toch door Uw Geest ook in hun hart gaan werken dan wordt het echt weer feest dan mogen zij uw genade merken. --------------------------------------------- @ Ina van der Welle

GEZONDHEID.

Corrie ten Boom

 • Als ik kijk naar de wereld, vrees ik voor morgen. Als ik kijk naar mijzelf, maak ik me zorgen. Maar als ik kijk naar Jezus, weet ik me geborgen.

Bijbel-teksten

 • Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen. (Jesaja 41:10) ********** Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid.(Joël 2: 13b) **********

Animatie

Plaatjes

PSP_start_pagia´s

PSP...clubs

Website maken

Java scripts

PSP voor kinderen

Poll

 • Wie is Jezus voor jou?

  mijn Redder en Verlosser
  betekent niets voor mij.
  ik kan niet zonder Hem.

Los-laten

 • Loslaten... ---------- Ik bracht mijn zorgen bij de Heer om ze aan Hem te geven. Ik bad voor dat wat moeilijk was; ik wilde graag blij leven. Maar toen ik daarna verder ging en alles had beleden, toen voelde ik een groot verdriet: mijn last was niet verdwenen! “Waarom nam U mijn zorg niet weg? Heer, wilt U niet verhoren Wat ik U vroeg in mijn gebed?” Toen hoorde ik deze woorden: “Ik wil je helpen, o mijn kind; je last mag je Mij geven, en al je zorgen neem Ik op Mij, op heel je weg door ’t leven. Doch weet één ding, onthoud het goed: Jouw tobben zal niet baten. Je lasten kan Ik dragen slechts Als jij ze los wilt laten.” Corrie ten Boom

Geloof-is

 • Geloof is .... Weten dat ik nooit meer alleen hoef te zijn. Geloof is .... Naar morgen durven kijken zonder bang te zijn. Geloof is .... Rusten in Zijn liefde en Zijn nabijheid. Geloof is ... Weten dat God alleen van mij verlangt dat ik Hem toesta van mij te houden.

Muziek

Naam-animatie

Advertentie

Muziek

Weersverwachting

Gerelateerd

Bemoediging.

Ik ben de Alfa en de Omega

 • Openbaring 21: 5-7 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.

Boekhandel-christelijke boeken

Veel hulp voor Site

Zoek en vind

Banner gratis

  Zoeken

  Christine's Hompage

  Gratis software

  Recepten

  Wat eten we vandaag?

  Woordenboeken

  Humor

  Spelletjes

  Weerbericht

  Met de trein

  Online-Shoppen

  Virus-scanner

  Site keuring

  Online Woordenboeken

  Weblog